NEXUS file format

From Christoph's Personal Wiki
Revision as of 23:14, 26 December 2005 by Christoph (Talk | contribs) (Started article)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

NEXUS is the file format used by many popular programs like GDA, Paup*, Mesquite, ModelTest, MrBayes, and MacClade. Nexus file names often have a .nxs or .nex extension.

Example NEXUS files

DNA

#nexus 
begin data;
dimensions ntax=10 nchar=705;
format datatype=dna interleave=yes gap=- missing=?;
matrix
Cow   ATGGCATATCCCATACAACTAGGATTCCAAGATGCAACATCACCAATCATAGAAGAACTA
Carp  ATGGCACACCCAACGCAACTAGGTTTCAAGGACGCGGCCATACCCGTTATAGAGGAACTT
Chicken ATGGCCAACCACTCCCAACTAGGCTTTCAAGACGCCTCATCCCCCATCATAGAAGAGCTC
Human  ATGGCACATGCAGCGCAAGTAGGTCTACAAGACGCTACTTCCCCTATCATAGAAGAGCTT
Loach  ATGGCACATCCCACACAATTAGGATTCCAAGACGCGGCCTCACCCGTAATAGAAGAACTT
Mouse  ATGGCCTACCCATTCCAACTTGGTCTACAAGACGCCACATCCCCTATTATAGAAGAGCTA
Rat   ATGGCTTACCCATTTCAACTTGGCTTACAAGACGCTACATCACCTATCATAGAAGAACTT
Seal  ATGGCATACCCCCTACAAATAGGCCTACAAGATGCAACCTCTCCCATTATAGAGGAGTTA
Whale  ATGGCATATCCATTCCAACTAGGTTTCCAAGATGCAGCATCACCCATCATAGAAGAGCTC
Frog  ATGGCACACCCATCACAATTAGGTTTTCAAGACGCAGCCTCTCCAATTATAGAAGAATTA

Cow   CTTCACTTTCATGACCACACGCTAATAATTGTCTTCTTAATTAGCTCATTAGTACTTTAC
Carp  CTTCACTTCCACGACCACGCATTAATAATTGTGCTCCTAATTAGCACTTTAGTTTTATAT
Chicken GTTGAATTCCACGACCACGCCCTGATAGTCGCACTAGCAATTTGCAGCTTAGTACTCTAC
Human  ATCACCTTTCATGATCACGCCCTCATAATCATTTTCCTTATCTGCTTCCTAGTCCTGTAT
Loach  CTTCACTTCCATGACCATGCCCTAATAATTGTATTTTTGATTAGCGCCCTAGTACTTTAT
Mouse  ATAAATTTCCATGATCACACACTAATAATTGTTTTCCTAATTAGCTCCTTAGTCCTCTAT
Rat   ACAAACTTTCATGACCACACCCTAATAATTGTATTCCTCATCAGCTCCCTAGTACTTTAT
Seal  CTACACTTCCATGACCACACATTAATAATTGTGTTCCTAATTAGCTCATTAGTACTCTAC
Whale  CTACACTTTCACGATCATACACTAATAATCGTTTTTCTAATTAGCTCTTTAGTTCTCTAC
Frog  CTTCACTTCCACGACCATACCCTCATAGCCGTTTTTCTTATTAGTACGCTAGTTCTTTAC

Cow   ATTATTTCACTAATACTAACGACAAAGCTGACCCATACAAGCACGATAGATGCACAAGAA
Carp  ATTATTACTGCAATGGTATCAACTAAACTTACTAATAAATATATTCTAGACTCCCAAGAA
Chicken CTTCTAACTCTTATACTTATAGAAAAACTATCA---TCAAACACCGTAGATGCCCAAGAA
Human  GCCCTTTTCCTAACACTCACAACAAAACTAACTAATACTAACATCTCAGACGCTCAGGAA
Loach  GTTATTATTACAACCGTCTCAACAAAACTCACTAACATATATATTTTGGACTCACAAGAA
Mouse  ATCATCTCGCTAATATTAACAACAAAACTAACACATACAAGCACAATAGATGCACAAGAA
Rat   ATTATTTCACTAATACTAACAACAAAACTAACACACACAAGCACAATAGACGCCCAAGAA
Seal  ATTATCTCACTTATACTAACCACGAAACTCACCCACACAAGTACAATAGACGCACAAGAA
Whale  ATTATTACCCTAATGCTTACAACCAAATTAACACATACTAGTACAATAGACGCCCAAGAA
Frog  ATTATTACTATTATAATAACTACTAAACTAACTAATACAAACCTAATGGACGCACAAGAG

Cow   GTAGAGACAATCTGAACCATTCTGCCCGCCATCATCTTAATTCTAATTGCTCTTCCTTCT
Carp  ATCGAAATCGTATGAACCATTCTACCAGCCGTCATTTTAGTACTAATCGCCCTGCCCTCC
Chicken GTTGAACTAATCTGAACCATCCTACCCGCTATTGTCCTAGTCCTGCTTGCCCTCCCCTCC
Human  ATAGAAACCGTCTGAACTATCCTGCCCGCCATCATCCTAGTCCTCATCGCCCTCCCATCC
Loach  ATTGAAATCGTATGAACTGTGCTCCCTGCCCTAATCCTCATTTTAATCGCCCTCCCCTCA
Mouse  GTTGAAACCATTTGAACTATTCTACCAGCTGTAATCCTTATCATAATTGCTCTCCCCTCT
Rat   GTAGAAACAATTTGAACAATTCTCCCAGCTGTCATTCTTATTCTAATTGCCCTTCCCTCC
Seal  GTGGAAACGGTGTGAACGATCCTACCCGCTATCATTTTAATTCTCATTGCCCTACCATCA
Whale  GTAGAAACTGTCTGAACTATCCTCCCAGCCATTATCTTAATTTTAATTGCCTTGCCTTCA
Frog  ATCGAAATAGTGTGAACTATTATACCAGCTATTAGCCTCATCATAATTGCCCTTCCATCC

Cow   TTACGAATTCTATACATAATAGATGAAATCAATAACCCATCTCTTACAGTAAAAACCATA
Carp  CTACGCATCCTGTACCTTATAGACGAAATTAACGACCCTCACCTGACAATTAAAGCAATA
Chicken CTCCAAATCCTCTACATAATAGACGAAATCGACGAACCTGATCTCACCCTAAAAGCCATC
Human  CTACGCATCCTTTACATAACAGACGAGGTCAACGATCCCTCCCTTACCATCAAATCAATT
Loach  CTACGAATTCTATATCTTATAGACGAGATTAATGACCCCCACCTAACAATTAAGGCCATG
Mouse  CTACGCATTCTATATATAATAGACGAAATCAACAACCCCGTATTAACCGTTAAAACCATA
Rat   CTACGAATTCTATACATAATAGACGAGATTAATAACCCAGTTCTAACAGTAAAAACTATA
Seal  TTACGAATCCTCTACATAATGGACGAGATCAATAACCCTTCCTTGACCGTAAAAACTATA
Whale  TTACGGATCCTTTACATAATAGACGAAGTCAATAACCCCTCCCTCACTGTAAAAACAATA
Frog  CTTCGTATCCTATATTTAATAGATGAAGTTAATGATCCACACTTAACAATTAAAGCAATC

Cow   GGACATCAGTGATACTGAAGCTATGAGTATACAGATTATGAGGACTTAAGCTTCGACTCC
Carp  GGACACCAATGATACTGAAGTTACGAGTATACAGACTATGAAAATCTAGGATTCGACTCC
Chicken GGACACCAATGATACTGAACCTATGAATACACAGACTTCAAGGACCTCTCATTTGACTCC
Human  GGCCACCAATGGTACTGAACCTACGAGTACACCGACTACGGCGGACTAATCTTCAACTCC
Loach  GGGCACCAATGATACTGAAGCTACGAGTATACTGATTATGAAAACTTAAGTTTTGACTCC
Mouse  GGGCACCAATGATACTGAAGCTACGAATATACTGACTATGAAGACCTATGCTTTGATTCA
Rat   GGACACCAATGATACTGAAGCTATGAATATACTGACTATGAAGACCTATGCTTTGACTCC
Seal  GGACATCAGTGATACTGAAGCTATGAGTACACAGACTACGAAGACCTGAACTTTGACTCA
Whale  GGTCACCAATGATATTGAAGCTATGAGTATACCGACTACGAAGACCTAAGCTTCGACTCC
Frog  GGCCACCAATGATACTGAAGCTACGAATATACTAACTATGAGGATCTCTCATTTGACTCT

Cow   TACATAATTCCAACATCAGAATTAAAGCCAGGGGAGCTACGACTATTAGAAGTCGATAAT
Carp  TATATAGTACCAACCCAAGACCTTGCCCCCGGACAATTCCGACTTCTGGAAACAGACCAC
Chicken TACATAACCCCAACAACAGACCTCCCCCTAGGCCACTTCCGCCTACTAGAAGTCGACCAT
Human  TACATACTTCCCCCATTATTCCTAGAACCAGGCGACCTGCGACTCCTTGACGTTGACAAT
Loach  TACATAATCCCCACCCAGGACCTAACCCCTGGACAATTCCGGCTACTAGAGACAGACCAC
Mouse  TATATAATCCCAACAAACGACCTAAAACCTGGTGAACTACGACTGCTAGAAGTTGATAAC
Rat   TACATAATCCCAACCAATGACCTAAAACCAGGTGAACTTCGTCTATTAGAAGTTGATAAT
Seal  TATATGATCCCCACACAAGAACTAAAGCCCGGAGAACTACGACTGCTAGAAGTAGACAAT
Whale  TATATAATCCCAACATCAGACCTAAAGCCAGGAGAACTACGATTATTAGAAGTAGATAAC
Frog  TATATAATTCCAACTAATGACCTTACCCCTGGACAATTCCGGCTGCTAGAAGTTGATAAT

Cow   CGAGTTGTACTACCAATAGAAATAACAATCCGAATGTTAGTCTCCTCTGAAGACGTATTA
Carp  CGAATAGTTGTTCCAATAGAATCCCCAGTCCGTGTCCTAGTATCTGCTGAAGACGTGCTA
Chicken CGCATTGTAATCCCCATAGAATCCCCCATTCGAGTAATCATCACCGCTGATGACGTCCTC
Human  CGAGTAGTACTCCCGATTGAAGCCCCCATTCGTATAATAATTACATCACAAGACGTCTTG
Loach  CGAATGGTTGTTCCCATAGAATCCCCTATTCGCATTCTTGTTTCCGCCGAAGATGTACTA
Mouse  CGAGTCGTTCTGCCAATAGAACTTCCAATCCGTATATTAATTTCATCTGAAGACGTCCTC
Rat   CGGGTAGTCTTACCAATAGAACTTCCAATTCGTATACTAATCTCATCCGAAGACGTCCTG
Seal  CGAGTAGTCCTCCCAATAGAAATAACAATCCGCATACTAATCTCATCAGAAGATGTACTC
Whale  CGAGTTGTCTTACCTATAGAAATAACAATCCGAATATTAGTCTCATCAGAAGACGTACTC
Frog  CGAATAGTAGTCCCAATAGAATCTCCAACCCGACTTTTAGTTACAGCCGAAGACGTCCTC

Cow   CACTCATGAGCTGTGCCCTCTCTAGGACTAAAAACAGACGCAATCCCAGGCCGTCTAAAC
Carp  CATTCTTGAGCTGTTCCATCCCTTGGCGTAAAAATGGACGCAGTCCCAGGACGACTAAAT
Chicken CACTCATGAGCCGTACCCGCCCTCGGGGTAAAAACAGACGCAATCCCTGGACGACTAAAT
Human  CACTCATGAGCTGTCCCCACATTAGGCTTAAAAACAGATGCAATTCCCGGACGTCTAAAC
Loach  CACTCCTGGGCCCTTCCAGCCATGGGGGTAAAGATAGACGCGGTCCCAGGACGCCTTAAC
Mouse  CACTCATGAGCAGTCCCCTCCCTAGGACTTAAAACTGATGCCATCCCAGGCCGACTAAAT
Rat   CACTCATGAGCCATCCCTTCACTAGGGTTAAAAACCGACGCAATCCCCGGCCGCCTAAAC
Seal  CACTCATGAGCCGTACCGTCCCTAGGACTAAAAACTGATGCTATCCCAGGACGACTAAAC
Whale  CACTCATGGGCCGTACCCTCCTTGGGCCTAAAAACAGATGCAATCCCAGGACGCCTAAAC
Frog  CACTCGTGAGCTGTACCCTCCTTGGGTGTCAAAACAGATGCAATCCCAGGACGACTTCAT

Cow   CAAACAACCCTTATATCGTCCCGTCCAGGCTTATATTACGGTCAATGCTCAGAAATTTGC
Carp  CAAGCCGCCTTTATTGCCTCACGCCCAGGGGTCTTTTACGGACAATGCTCTGAAATTTGT
Chicken CAAACCTCCTTCATCACCACTCGACCAGGAGTGTTTTACGGACAATGCTCAGAAATCTGC
Human  CAAACCACTTTCACCGCTACACGACCGGGGGTATACTACGGTCAATGCTCTGAAATCTGT
Loach  CAAACCGCCTTTATTGCCTCCCGCCCCGGGGTATTCTATGGGCAATGCTCAGAAATCTGT
Mouse  CAAGCAACAGTAACATCAAACCGACCAGGGTTATTCTATGGCCAATGCTCTGAAATTTGT
Rat   CAAGCTACAGTCACATCAAACCGACCAGGTCTATTCTATGGCCAATGCTCTGAAATTTGC
Seal  CAAACAACCCTAATAACCATACGACCAGGACTGTACTACGGTCAATGCTCAGAAATCTGT
Whale  CAAACAACCTTAATATCAACACGACCAGGCCTATTTTATGGACAATGCTCAGAGATCTGC
Frog  CAAACATCATTTATTGCTACTCGTCCGGGAGTATTTTACGGACAATGTTCAGAAATTTGC

Cow   GGGTCAAACCACAGTTTCATACCCATTGTCCTTGAGTTAGTCCCACTAAAGTACTTTGAA
Carp  GGAGCTAATCACAGCTTTATACCAATTGTAGTTGAAGCAGTACCTCTCGAACACTTCGAA
Chicken GGAGCTAACCACAGCTACATACCCATTGTAGTAGAGTCTACCCCCCTAAAACACTTTGAA
Human  GGAGCAAACCACAGTTTCATGCCCATCGTCCTAGAATTAATTCCCCTAAAAATCTTTGAA
Loach  GGAGCAAACCACAGCTTTATACCCATCGTAGTAGAAGCGGTCCCACTATCTCACTTCGAA
Mouse  GGATCTAACCATAGCTTTATGCCCATTGTCCTAGAAATGGTTCCACTAAAATATTTCGAA
Rat   GGCTCAAATCACAGCTTCATACCCATTGTACTAGAAATAGTGCCTCTAAAATATTTCGAA
Seal  GGTTCAAACCACAGCTTCATACCTATTGTCCTCGAATTGGTCCCACTATCCCACTTCGAG
Whale  GGCTCAAACCACAGTTTCATACCAATTGTCCTAGAACTAGTACCCCTAGAAGTCTTTGAA
Frog  GGAGCAAACCACAGCTTTATACCAATTGTAGTTGAAGCAGTACCGCTAACCGACTTTGAA

Cow   AAATGATCTGCGTCAATATTA---------------------TAA
Carp  AACTGATCCTCATTAATACTAGAAGACGCCTCGCTAGGAAGCTAA
Chicken GCCTGATCCTCACTA------------------CTGTCATCTTAA
Human  ATA---------------------GGGCCCGTATTTACCCTATAG
Loach  AACTGGTCCACCCTTATACTAAAAGACGCCTCACTAGGAAGCTAA
Mouse  AACTGATCTGCTTCAATAATT---------------------TAA
Rat   AACTGATCAGCTTCTATAATT---------------------TAA
Seal  AAATGATCTACCTCAATGCTT---------------------TAA
Whale  AAATGATCTGTATCAATACTA---------------------TAA
Frog  AACTGATCTTCATCAATACTA---GAAGCATCACTA------AGA
;
end;

Amino Acid

#NEXUS 

Begin data;
Dimensions ntax=10 nchar=234;
Format datatype=protein gap=- interleave;
Matrix
Cow   MAYPMQLGFQDATSPIMEELLHFHDHTLMIVFLISSLVLYIISLMLTTKLTHTSTMDAQE
Carp  MAHPTQLGFKDAAMPVMEELLHFHDHALMIVLLISTLVLYIITAMVSTKLTNKYILDSQE
Chicken MANHSQLGFQDASSPIMEELVEFHDHALMVALAICSLVLYLLTLMLMEKLS-SNTVDAQE
Human  MAHAAQVGLQDATSPIMEELITFHDHALMIIFLICFLVLYALFLTLTTKLTNTNISDAQE
Loach  MAHPTQLGFQDAASPVMEELLHFHDHALMIVFLISALVLYVIITTVSTKLTNMYILDSQE
Mouse  MAYPFQLGLQDATSPIMEELMNFHDHTLMIVFLISSLVLYIISLMLTTKLTHTSTMDAQE
Rat   MAYPFQLGLQDATSPIMEELTNFHDHTLMIVFLISSLVLYIISLMLTTKLTHTSTMDAQE
Seal  MAYPLQMGLQDATSPIMEELLHFHDHTLMIVFLISSLVLYIISLMLTTKLTHTSTMDAQE
Whale  MAYPFQLGFQDAASPIMEELLHFHDHTLMIVFLISSLVLYIITLMLTTKLTHTSTMDAQE
Frog  MAHPSQLGFQDAASPIMEELLHFHDHTLMAVFLISTLVLYIITIMMTTKLTNTNLMDAQE

Cow   VETIWTILPAIILILIALPSLRILYMMDEINNPSLTVKTMGHQWYWSYEYTDYEDLSFDS
Carp  IEIVWTILPAVILVLIALPSLRILYLMDEINDPHLTIKAMGHQWYWSYEYTDYENLGFDS
Chicken VELIWTILPAIVLVLLALPSLQILYMMDEIDEPDLTLKAIGHQWYWTYEYTDFKDLSFDS
Human  METVWTILPAIILVLIALPSLRILYMTDEVNDPSLTIKSIGHQWYWTYEYTDYGGLIFNS
Loach  IEIVWTVLPALILILIALPSLRILYLMDEINDPHLTIKAMGHQWYWSYEYTDYENLSFDS
Mouse  VETIWTILPAVILIMIALPSLRILYMMDEINNPVLTVKTMGHQWYWSYEYTDYEDLCFDS
Rat   VETIWTILPAVILILIALPSLRILYMMDEINNPVLTVKTMGHQWYWSYEYTDYEDLCFDS
Seal  VETVWTILPAIILILIALPSLRILYMMDEINNPSLTVKTMGHQWYWSYEYTDYEDLNFDS
Whale  VETVWTILPAIILILIALPSLRILYMMDEVNNPSLTVKTMGHQWYWSYEYTDYEDLSFDS
Frog  IEMVWTIMPAISLIMIALPSLRILYLMDEVNDPHLTIKAIGHQWYWSYEYTNYEDLSFDS

Cow   YMIPTSELKPGELRLLEVDNRVVLPMEMTIRMLVSSEDVLHSWAVPSLGLKTDAIPGRLN
Carp  YMVPTQDLAPGQFRLLETDHRMVVPMESPVRVLVSAEDVLHSWAVPSLGVKMDAVPGRLN
Chicken YMTPTTDLPLGHFRLLEVDHRIVIPMESPIRVIITADDVLHSWAVPALGVKTDAIPGRLN
Human  YMLPPLFLEPGDLRLLDVDNRVVLPIEAPIRMMITSQDVLHSWAVPTLGLKTDAIPGRLN
Loach  YMIPTQDLTPGQFRLLETDHRMVVPMESPIRILVSAEDVLHSWALPAMGVKMDAVPGRLN
Mouse  YMIPTNDLKPGELRLLEVDNRVVLPMELPIRMLISSEDVLHSWAVPSLGLKTDAIPGRLN
Rat   YMIPTNDLKPGELRLLEVDNRVVLPMELPIRMLISSEDVLHSWAIPSLGLKTDAIPGRLN
Seal  YMIPTQELKPGELRLLEVDNRVVLPMEMTIRMLISSEDVLHSWAVPSLGLKTDAIPGRLN
Whale  YMIPTSDLKPGELRLLEVDNRVVLPMEMTIRMLVSSEDVLHSWAVPSLGLKTDAIPGRLN
Frog  YMIPTNDLTPGQFRLLEVDNRMVVPMESPTRLLVTAEDVLHSWAVPSLGVKTDAIPGRLH

Cow   QTTLMSSRPGLYYGQCSEICGSNHSFMPIVLELVPLKYFEKWSASML-------
Carp  QAAFIASRPGVFYGQCSEICGANHSFMPIVVEAVPLEHFENWSSLMLEDASLGS
Chicken QTSFITTRPGVFYGQCSEICGANHSYMPIVVESTPLKHFEAWSSL------LSS
Human  QTTFTATRPGVYYGQCSEICGANHSFMPIVLELIPLKIFEM-------GPVFTL
Loach  QTAFIASRPGVFYGQCSEICGANHSFMPIVVEAVPLSHFENWSTLMLKDASLGS
Mouse  QATVTSNRPGLFYGQCSEICGSNHSFMPIVLEMVPLKYFENWSASMI-------
Rat   QATVTSNRPGLFYGQCSEICGSNHSFMPIVLEMVPLKYFENWSASMI-------
Seal  QTTLMTMRPGLYYGQCSEICGSNHSFMPIVLELVPLSHFEKWSTSML-------
Whale  QTTLMSTRPGLFYGQCSEICGSNHSFMPIVLELVPLEVFEKWSVSML-------
Frog  QTSFIATRPGVFYGQCSEICGANHSFMPIVVEAVPLTDFENWSSSML-EASL--
	;
End;

References

 • Maddison DR, Swofford DL, and Maddison WP (1997). NEXUS: An extensible file format for systematic information. Syst. Biol. 46:590-621. (PDF)